รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น

  1. คุณบัณฑิต ทองดี (นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภายนตร์ และผู้ควบคุมการสร้าง)
  2. คุณเหมันต์ เชตมี (ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับมิวสิกวีดีโอ)
  3. คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ (ผู้กำกับโฆษณา ภาพยนตร์ มิวสิกวีดีโอ)
  4. คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และผู้ควบคุมการสร้าง) 5. คุณโสภณ ศักดา (ผู้กำกับ นักเขียนบท) รายชื่อคณะกรรมการอาจเปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น

ระดับอุดมศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลชมเชย (จำนวน 6 รางวัล) รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับประชาชนทั่วไป
– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลชมเชย (จำนวน 6 รางวัล) รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดย กองทัพบก


กำหนดการ

– เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ และปิดรับผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
– ประกาศผลพร้อมรับรางวัล (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

** ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับผลงานคืนได้หลังจากประกาศผล ติดต่อรับผลงานไม่เกิน 30 วัน วันเวลาอาจมีการเปลื่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandwakeup.com และเพจเฟสบุค : Thail andwakeup


ช่องทางการดาวน์โหลดใบสมัคร

– www.thaillandwakeup.com
– www.facebook/thailandwakeup


ช่องทางการส่งผลงาน

ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่จำกัด (หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ซอย 19) เลขที่ 1213/466 ซอยลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-2559-0740 ต่อ 303 ตู้ ปณ.1097 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ 10241 (การส่งไปรณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธัญวรรณ หงส์เวียง เบอร์ติดต่อ 091-545-2150 (จันทร์-ศุกร์)
คุณสุรางคณา สำเภา เบอร์ติดต่อ 085-155-5941 (จันทร์-ศุกร์)
คุณเสาวลักษณ์ สมเจริญ เบอร์ติดต่อ 085-155-5941 , 085-155-5942 (จันทร์-ศุกร์)