ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6