แนวคิดโครงการปลุกจิตสำนึกปีที่ 8

           อาสาสมัคร (VOLUNTEER) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

           คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน Spirit ความหมายในภาษาอังกฤษ ที่หมายถึง จิตวิญญาณ หรือ เจตนา เมื่อสมาสคำว่า อาสาสมัคร และ จิตวิญญาณเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นคำว่า จิตอาสา จึงมีความหมายว่า จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม…อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง

ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมานั้น กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก ด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบันโดยปฎิบัติในหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์สร้างสรรค์เครือข่ายป้องกันการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษาและควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการแบ่งปันความสุข โดยให้ดาราศิลปินร่วมเขียนข้อความบนโต๊ะเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันความสุขให้กับ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลชนบทและส่งไปให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น เป็นต้น สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นของขวัญแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศทุกพระองศ์ ด้วยการตั้งปณิธานความดีทำตามปณิธานที่เริ่มจากตนเองและขยายไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป กองทัพบกได้มีการประชาสัมพันธ์และ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายและปลุกจิตสำนึก ในเรื่องของความรักความสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เลิกขัดแย้งกันยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนราชการเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และสร้างสรรค์จรรโลงให้สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

เปิดตัว Presenter สื่อรณรงค์ และ ผู้นำทางความคิด

คุณอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม อายุ 36 ปี

นักแสดงอิสระ มากความสามารถ กับภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนจริงใจบางคนอาจจะมองว่าโผงผาง แต่จริงๆแล้วอาร์ตชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเมื่อมีเวลาว่างจากงานการแสดง อาร์ตมักจะรวมกลุ่มกับเพื่อนทำงานอาสาสมัครเสมอ และหลายครั้งโดนต่อว่าว่า ทำดีสร้างภาพ ซึ่งอาร์ตตอกย้ำว่า สิ่งที่เค้าทำคือ การสร้างภาพว่าทำความดี น่าจะดีกว่าสร้างภาพอย่างอื่น ซึ่งเป็นการทำด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านองค์กรหรือหน่วยงาน

ซึ่งตรงกับ Concept ของโครงการปลุกจิตฯในปีนี้คือ “We Do VOLUNTEER ทำให้ ด้วยใจ

ภาพลักษณ์ของอาร์ต และ จุดยืนในการเป็น Volunteer จะสามารถกระตุ้น จิตสำนึกของคนที่อยากทำงานอาสาสมัครแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ให้มองเห็นว่า การเป็น Volunteer นั้น แค่เพียงคุณทำ

เปิดตัว Presenter สื่อรณรงค์ และ ผู้นำทางความคิด

สุวรรณฉัตร พรหมชาติแท็กซี่น้ำใจงามวัย 41 ปี ขับรถทำงานจิตอาสา โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชม และเป็นซูเปอร์ฮีโรสำหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ

พญ.จำเนียร สุวรรณชาติปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำ โรงพยาบาลพนมสารคาม .ฉะเชิงเทรา วันจันทร์ ถึงศุกร์ คุณหมอ จะตรวจคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ ไปช่วยทำงานจิตอาสาที่ศูนย์ฝึกงานไม้ศิษย์เอกศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อทำโต๊ะเก้าอี้แจกให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนโต๊ะเก้าอี้ให้กับเด็กได้นั่กเรียนหนังสือ โดยคุณสุวรรณฉัตรจะทำหน้าที่ช่างเชื่อม ซึ่งคุณหมอก็จะไปตรงนั้นด้วย เนื่องจากตอนนี้เราจะต้องทำโต๊ะนักเรียนให้กับโรงเรียนถิ่นทุรกันดารโครงการภาคเหนือครั้งต่อไปอีกจำนวน 100 ชุด

เปิดตัว Presenter สื่อรณรงค์ และ ผู้นำทางความคิด

Hero ถ้ำหลวง กับปฏิบัติ การช่วยเหลือทีมฟุตบอล หมูป่าอะคาเดมี

พันโทนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน เป็นผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้รับฉายาหมอที่แกร่งที่สุดในปฐพีจากการสำเร็จหลักสูตรการรบพิเศษในหลายหลักสูตร และในปี .. 2561 จากการทำหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ส่งผลให้เขาเป็นที่รู้จักในระดับมหาชน รวมถึงได้มีมติจากคณะกรรมการแพทยสภายกให้เขาเป็นแพทย์ต้นแบบ

สมัครการประกวดโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี 8

ข่าวสาร

คลิปวิดิโอ

วาทะปลุกจิตสำนึก
พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

วาทะปลุกจิตสำนึก
คุณสหรัก สังคปรีชา ศิลปิน/นักแสดง

วาทะปลุกจิตสำนึก
คุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

วาทะปลุกจิตสำนึก
คุณบัณฑูร ล่ำซำ
ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

วาทะปลุกจิตสำนึก
คุณปัญญา นิรันดร์กุล

วาทะปลุกจิตสำนึก
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

วาทะปลุกจิตสำนึก
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

วาทะปลุกจิตสำนึก
คุณวิโรจน์ ควันธรรม พิธีกร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

thailandwakeup@hotmail.com

099-249-9331